หน้าแรก

_____________________________________________________________________________

ประกวดมะขามหวาน และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2565

ภาพ/ข่าวกิจกรรม (ข่าวทั้งหมด)
———————————————————————————–

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
———————————————————————————–

เตือนภัยเกษตรกร
———————————————————————————–

ข่าวรับสมัครงาน
———————————————————————————–

NEW ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม (1. ประกาศฯ 2.นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป )

รายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปแผนผังห้องสอบ สำหรับสอบข้อเขียน ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้องสอบ และ แผนผังห้องสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม

คำสั่ง/ ประกาศ
———————————————————————————–

❇️ รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2564

❇️ รายการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564

❇️ รายงานงบทดลอง เดือนกันยายน 2563

❇️รายการแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
———————————————————————————–

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
———————————————————————————–

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เตือนการระบาดของศัตรูพืช

👆 EP.1 การเตือนการระบาดหนอนคืบละหุ่ง

👆 EP.4 การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา

👆 EP.2 การแจ้งเตือนการระบาดเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยไฟในพริก

👆 EP.5 โรคใบด่างมันสำปะหลัง

👆 EP.3 การเตือนการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ

👆 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 จังหวัดเพชรบูรณ์

👆 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day ปี 2563 อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

👆 การประกวดมะขามหวาน ปี 2563 และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2563

📣 ข้อมูลจังหวัดเพชรบูรณ์

📣 Do it From Home
ตอน น้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่

👆 การประกวดมะขามหวาน ปี 2564 และสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ แห่งปี 2564