ยินดีต้อนรับ.....ถิ่นพ่อขุนผาเมือง..ลือเลื่องมะขามหวาน..ที่ตั้งศาลหลักเมืองนครบาล..น้ำตกธารทิพย์มนต์ขลัง..ท้องพระคลังถ้ำสมบัติ
แผนที่อำเภอหล่มสัก
ภาพกิจกรรม
เกษตรอำเภอ
วันที่ 12 มกราคม 2561 นายเชาวน์ฤกษ์  ชีพธรรม เกษตรอำเภอหล่มสัก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)ปี 2561ภาพข่าวย้อนหลัง

สำนักงานเกษตรอำเภอ
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คลินิคเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี อาสาสมัครเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามพัน วิสาหกิจชุมชน
สำนักงานเกษตรอำเภอวังโป่ง ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน สมุดทะเบียนเกษตรกร
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองไผ่ ภัยธรรมชาติ
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีเทพ
แนวทางการจัดการความรู้
สำนักงานเกษตรอำเภอเขาค้อ ข่าวเพื่อนเกษตรประจำเดือนมกราคม 2559 MRCFปากดุก
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว คู่มือสำหรับประชาชนภายใต้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ ปี 2558 ศูนย์เรียนรู้
สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มเก่า   การบริหารจัดการสินค้า(ข้าว)
สาระน่ารู้
  KM การลดต้นทุนการผลิตข้าวฯ
ไผ่กิมซุง หน่อราคาดีขายทั้งปี   MRCF system
    แหล่งท่องเที่ยว

สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก
ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร.0-5682-4291
E-mail : pb_lomsak@doae.go.th